KONTAKT OSS:

Kontaktinfo:

Tel: +47 971 10 619

E-mail: martin@sdas.no

Besøksadresse:

Sørumsandvegen 68

1920 Sørumsand

© 2019 Sudrheimgruppen

Illustrasjoner/ perspektiver/ informasjon er kun ment for å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse, og må ikke brukes uten samtykke fra Sudrheimgruppen

Behandling av personopplysninger

Sudrheim Invest AS, er et eiendomsselskap som inngår i et konsern med flere datterselskaper som eier, utvikler, erverver og selger eiendom.

Vår personvernerklæring er gjeldende for alle selskapene i tilknytting Sudrheim Invest AS. Sudrheim Invest AS anses som behandlingsansvarlig for personopplysningene og den daglige oppfølgingen av personvernet i selskapene i tilknytting til Sudrheim Invest AS.

 

Når du har besøkt vår nettside, fylt ut et av våre kontaktskjemaer eller oppgitt personopplysninger via e-post/ telefon, vil vi behandle personopplysninger om deg. Sudrheim Invest AS lagrer og behandler personopplysningene i henhold til personopplysningsloven.

 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du som bruker har. Dersom informasjonen om behandling av personopplysninger blir endret som følge av endringer i regelverket om behandling av personopplysninger vil dette medføre endringer i vår personvernerklæring. Dette gjelder også ved endring av våre tjenester. 

 

Grunnlag for databehandlingen

Behandling av dine personopplysninger er basert på din henvendelse. Vi behandler henvendelser som sendes inn via kontaktskjema på våre nettsider, henvendelser som kommer pr post, e-post og telefon. Dine opplysninger behandles for de formål som henvendelsen gjelder, blant annet personopplysninger som er nødvendig for å inngå en avtale om kjøp/ salg/ leie samt for å oppfylle våre avtaleforpliktelser. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art. 6 (B)

 

Disse personopplysningene innhentes og lagres

Personopplysninger innhentes i forbindelse med aktivitet på våre nettsider, henvendelser pr post, pr e-post samt pr telefon. Personopplysninger kan være:

 

 • Navn

 • Adresse

 • E-postadresse

 • Telefonnummer

 • Personnummer 

 • Kredittsjekk

 • Famileforhold/sivilstatus

 • Øvrige opplysninger som du frivillig oppgir

 

I tillegg behandler vi adferdsdata. Når du beveger deg rundt på vårt nettsted registreres din IP-adresse, lokasjon, nettleverandør, operativsystem, tid brukt på siden samt hvilken nettleser du bruker. 

 

Vi innhenter kun personopplysninger som anses som nødvendige for å gi deg den beste og mest relevante brukeropplevelsen. Vi tilstreber at personopplysningene vi innhenter er korrekte og oppdaterte.

 

Hva brukes personopplysningene til?

Formålet med å behandle de personopplysninger vi mottar om deg, er å sikre at du får en god og relevant brukeropplevelse i kommunikasjonen slik at vi kan tilpasse henvendelsene til deg etter dine opplysninger. Tilpasning av budskap gjøres ved hjelp av lagring og analyse av opplysninger du har oppgitt i kombinasjon med tidligere adferd på vår nettside. Dine personopplysninger og vår innsamlede informasjon blir benyttet for å sende deg relevant informasjon om våre prosjekter. Du må selv aktivt godta at vi sender deg informasjon pr e-post.

 

Vi innhenter adferdsopplysninger fra våre tredjepartssystemer: Dette er blant annet Google Analytic og Google Tag Manager

 

Du kan når som helst endre eller få dine personopplysninger endret eller fjernet fra våre databaser.

Lagring av dine personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke kan slettes dersom du ønsker dette.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale slettes først når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. I tilfeller der vi må forholde oss til regnskapslovgivningen vil personopplysninger lagres i henhold til gjellende lovverk. Ønsker du at informasjonen om deg blir slettet vil dette skje i henhold til lovverk.

 

Anonymiserte opplysninger, opplysninger som ikke kan knyttes spesifikt til deg blir beholdt for statistiske og analytiske formål.

 

Dine rettigheter

I henhold til norsk personlovgivning har du rettigheter knyttet til personopplysninger som gjelder deg. Som registrert har du som utgangspunkt følgende rettigheter:

 

 • Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og til å motta en kopi av personopplysningene.

 • Rett til korrigering – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller fjernet

 • Rett til sletting – du har rett til å kreve at vi sletter personopplysninger vi har lagret om deg.

 • Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et format som kan overføres til en annen tjenesteleverandør

 • Rett til å kalle tilbake samtykket – du kan kalle tilbake et samtykket som vi har innhentet for behandling av personopplysninger som krever samtykke. Du har også rett til enhver tid å protestere mot at personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring.

 • Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til tilsynsmyndighetene. I Norge er dette

 • Rett til informasjon ved brudd på personopplysningssikkerheten – hvis et brudd på personopplysningssikkerheten medfører høy risiko vil du bli

 

Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, som for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle personopplysninger.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med vår personvernkontakt, e-post: martin@sdas.no. Vi vil svar på din henvendelse så fort som mulig.

 

Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) når du besøker vår nettside. Cookies, er en tekstfil som lastes ned og lagres på enheten din når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Den benyttes også for brukerstatistikk, for å tilpasse nettsiden for hver enkelt bruker samt å huske besøkendes brukerpreferanser.

 

Tredjeparter og databehandlere

Tredjeparter og databehandlere benyttes for håndtering, overflytting og lagring av informasjon. Databehandlere og tredjeparter kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er regulert i avtalen med oss. Databehandler er ansvarlig for sikker lagring av dine personopplysninger, og vi benytter oss eksklusivt av tredjeparter som er forenlige med personvernloven.

 

All behandling av personopplysninger Sudrheim Invest AS foretar skjer innenfor EU/EØS området.

 

Sikkerhet

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. For eksempel en lovhjemmel som pålegger oss å gi ut informasjonen. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte og tredjeparter som har tjenstlig behov for slik tilgang.

 

Kontaktinformasjon

Sudrheim Invest AS

Sørumsandvegen 68

1920 Sørumsand

Personvernkontakt: Martin Trøen

E-post: Martin@sdas.no

Tlf.: 97110619

Eksterne lenker

Sudrheimgruppen.no kan inneholde lenker til andre nettsider, applikasjoner og plattformer utenfor vår kontroll. Vi tar ikke ansvar for personvernet på disse nettstedene.